Graphic Designer (Multimedia)

Online learning platform

Read Our Resources   

Graphic Designer (Multimedia)

The following position is available from March 1st, 2022 onwards (voor Nederlandse versie zie hieronder):

EFDN
The European Football for Development Network (EFDN) is a not-for-profit organisation that supports our more than 140 members of professional football clubs, leagues and FAs who are convinced of the social power of football and want to cooperate on a European level. EFDN provides guidance and support within the context of community and social responsibility in European football, including in the areas of community programming, stadium accessibility, environmentally friendly and sustainable business practices and the establishment of effective supporter management relations.

Graphic Designer (40 hours/ 1 FTE)
To strengthen our Marketing and Communication department, EFDN is looking for an outstanding creative brain for the role of Multimedia (Digital) Designer, capable of bringing such projects to successful completion. We are looking for a candidate who’s experienced with Adobe Creative Cloud, Photoshop, Illustrator and InDesign. As a designer, you are responsible for managing, delivering and evaluating our high-quality EFDN printed, digital and social media campaigns and deliveries with an emphasis on multicultural media relevance. Together with our Communication Managers, you work to raise our brand as a leading organisation on CSR in European club football by developing logo sand graphics for brochures, handbooks and digital productions.

As you will be operating in our office in Breda, the Netherlands, knowledge of Dutch is preferable as well as excellent English skills. Join the passionate EFDN team in Breda, a picturesque and booming city in the south of the Netherlands, and support us in promoting the social power of football.

You are:

 • Highly experienced with Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator and InDesign.
 • Used Adobe Creative Cloud to design logos and develop brand identities.
 • Knowledge of Adobe Première Pro and After Effects is a plus.
 • Excellent visual communication skills to present ideas and information in a multimedia and or print context combined with excellent IT and programming skills
 • Excellent organisational, time and project management skills
 • Essential: Self-motivated team player with the ability to meet deadlines, remain flexible and adjust to changing priorities in a fast-paced environment.
 • Essential: Ability to prioritise tasks and manage time effectively.
 • Accuracy and attention to detail
 • Professional approach to time, costs and deadlines.
 • Teamwork skills because most projects require input from individuals with different roles
 • You safeguard our branding by ensuring the design is consistent and accessible, on all devices and for all users
 • You work together with an external designer
 • You make sure that those designs are in line with the project’s objectives.
 • You help to improve our work by offering new angles, inspiration, best practices and practical solutions and share these ideas
 • Essential: Fluent in English, with excellent verbal and written communication skills.
 • Preferable: Passion for football and social change.
 • Develop your flair and knowledge in our unique culture
 • You are available for 40 hours a week.
Company culture

Dynamic, Passionate, Innovative, Informal and Hard-working.

Location

Breda, The Netherlands

Contract Type

Fixed contract

Starting Date

March 1st, 2022

Deadline for application

February 20th, 2022

How to apply

Please provide EFDN with your CV and Cover Letter and portfolio which provides details on why you are suited for the role. Send your application with the role that you are applying for as the subject of the email to vacancy@efdn.org.

EFDN is an Equal Opportunities Employer and recognises the importance of safeguarding children and vulnerable adults in our work place.

Nederlandse versie

GRAFISCH ONTWERPER (MULTIMEDIA)

De volgende functie is beschikbaar vanaf 1 Maart 2022:

EFDN
Het European Football for Development Network (EFDN) is een non-profitorganisatie met meer dan 140 leden, bestaande uit professionele voetbalclubs, competities en voetbalbonden. De doelstellingen van ons netwerk zijn om de kracht van voetbal als instrument in te zetten om sociale maatschappelijke projecten te promoten, kennis te delen en nieuwe mogelijkheden voor onze leden te creëren. Deze samenwerking biedt een netwerk van kennis en een diversiteit aan methodes die de lokale sociale projecten en het maatschappelijke verantwoord ondernemen van de clubs ten goede komt.

GRAFISCH ONTWERPER (40 uur / 1 FTE)
Ter versterking van onze afdeling Marketing en Communicatie is EFDN op zoek naar een uitstekend creatief brein voor de rol van Multimedia (Digital) Designer, die projecten tot een goed einde kan brengen. We zijn op zoek naar een kandidaat die ervaring heeft met Adobe Creative Cloud, Photoshop, Illustrator en InDesign. Als ontwerper ben je verantwoordelijk voor het beheren, leveren en evalueren van onze hoogwaardige EFDN gedrukte, digitale en sociale-mediacampagnes en -initiatieven met de nadruk op multiculturele mediarelevantie. Samen met onze communicatiemanagers werk je aan het versterken van onze reputatie als toonaangevende organisatie op het gebied van MVO in het Europese clubvoetbal door logo’s en afbeeldingen te ontwikkelen voor brochures, handboeken en digitale producties. Aangezien de werkplek in Breda, Nederland, gelegen is, heeft kennis van het Nederlands de voorkeur, evenals uitstekende Engelse vaardigheden. Sluit je aan bij het gepassioneerde EFDN-team in Breda, een pittoreske en bloeiende stad in het zuiden van Nederland, en steun ons in het bevorderen van de sociale kracht van voetbal.

Jouw profiel:

 • Je bent zeer ervaren met Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator en InDesign.
 • Je gebruikt Adobe Creative Cloud om logo’s te ontwerpen en merkidentiteiten te ontwikkelen.
 • Ervaring met Adobe Première Pro en After Effects is een pluspunt.
 • Uitstekende visuele communicatieve vaardigheden om ideeën en informatie te presenteren in een multimedia- en/of printcontext gecombineerd met uitstekende IT- en programmeervaardigheden.
 • Uitstekende organisatorische, planning- en projectmanagementvaardigheden.
 • Essentieel: je bent een uiterst gemotiveerde teamspeler met het vermogen om deadlines te halen, flexibel te blijven en je aan te passen aan veranderende prioriteiten in een dynamisch en veranderende omgeving.
 • Essentieel: je hebt het vermogen om prioriteiten te stellen in je taken en je tijd effectief te beheren.
 • Je bent nauwkeurig en hebt aandacht voor detail.
 • Je hebt een  professionele benadering mbt tijdsindeling, kosten en deadlines.
 • Je bent een teamplayer omdat de meeste projecten input vereisen van collega’s met verschillende verantwoordelijkheden.
 • Je bewaakt onze branding door ervoor te zorgen dat het ontwerp consistent en toegankelijk is, op alle apparaten en voor alle gebruikers.
 • Je werkt samen met een externe ontwerper
 • Je zorgt ervoor dat die ontwerpen aansluiten bij de doelstellingen van elk project.
 • Je helpt ons werk te verbeteren door nieuwe invalshoeken, inspiratie, best practices en praktische oplossingen te bieden en ideeën te delen
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, met uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Bij voorkeur: Passie voor voetbal en sociale verandering.
 • Ontwikkel je flair en kennis in onze unieke cultuur
 • Je bent 40 uur per week beschikbaar.

Bedrijfscultuur

Dynamisch, Gepassioneerd, Innovatief, Informeel en Hardwerkend.

Plaats

Breda, Nederland

Contract type

Vast contract

Begin datum

1 maart 2022

Deadline voor sollicitatie

20 februari 2022

Hoe te solliciteren?

Stuur EFDN uw cv en sollicitatiebrief en portfolio waarin je omschrijft waarom je geschikt bent voor de functie. Stuur je sollicitatie met de functie waarvoor je solliciteert als onderwerp van de e-mail naar vacancy@efdn.org.

EFDN is een gelijke-kansen werkgever en erkent het belang van de bescherming van kinderen en kwetsbare volwassenen op onze werkplek.


 
Members