European Football for Development Network – Nederland

Online learning platform

Read Our Resources   

European Football for Development Network – Nederland

Wie zijn we?

Het European Football for Development Network (EFDN) is een netwerk dat bestaat uit maatschappelijk betrokken betaald voetbalclubs die willen samenwerken op Europees niveau om de kwaliteit en impact van hun lokale projecten te vergroten.

Deze samenwerking op Europees niveau biedt een uniek netwerk van kennis en een diversiteit aan methodes die de lokale sociale projecten en het maatschappelijke verantwoord ondernemen van de clubs ten goede komt. De doelstellingen van ons netwerk zijn om de kracht van voetbal als instrument in te zetten om sociale maatschappelijke projecten te promoten, kennis te delen en nieuwe mogelijkheden voor onze leden te creëren. Wij ondersteunen onze leden door hen onze deskundigheid, hulpmiddelen en netwerkmogelijkheden te bieden. 

Het netwerk bestaat momenteel uit meer dan 100 clubs en nationale competities en voetbalbonden uit 31 Europese landen die profiteren van onze officiële strategische partnerschappen met FARE (Football Against Racism Europe), CAFE (Centre for Accessibility in Europe), Social Football Club Alliance, European Healthy Stadia Network, European Club Association en de UEFA Foundation for Children.

Waarom bestaat het netwerk?

Voetbal en sport in het algemeen worden steeds meer gebruikt en erkend als een instrument voor de sociale ontwikkeling van mens en maatschappij. Voetbalclubs kunnen mensen bereiken die voor andere organisaties moeilijk bereikbaar zijn en kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. De maatschappelijke activiteiten van betaald voetbalclubs biedt mensen van verschillende achtergronden en culturen waardevolle handvatten om hun eigen leven structureel te veranderen. De programma’s van EFDN en haar netwerkleden dragen bij aan een positieve sociale verandering op lokaal, nationaal en Europees niveau. 

Voetbal heeft de kracht om mensen te ondersteunen op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkloosheid en het promoten van tolerantie. De maatschappelijke projecten van betaald voetbalclubs kunnen de individuele ontwikkeling van deelnemers versterken, het zelfvertrouwen vergroten en belangrijke waarden als teamgeest, Fairplay en verantwoordelijkheid bijbrengen. Onze programma’s leren jongeren hoe zij moeten omgaan met succes en mislukking, om problemen op te lossen, gedeelde normen en waarden te accepteren en om een rolmodel te worden in hun gemeenschap.

Tegelijkertijd helpen wij medewerkers van stichtingen, CSR- en marketingafdelingen om de kracht van voetbal op een duurzame manier in te zetten, zodat hun organisaties hun verantwoordelijkheden kunnen nakomen. Wij zijn gespecialiseerd in fondsenwerving en sponsoring en bieden onze leden nieuwe mogelijkheden tegen geringe extra kosten.

Hoe doen we dat?

Het doel van het netwerk is om kennis en ervaringen uit te wisselen op internationaal niveau om zo de kwaliteit en de impact van lokale én internationale maatschappelijke projecten van betaald voetbalclubs te promoten en te verbeteren. Dit doen we onder andere door Europese uitwisselingen voor medewerkers, vrijwilligers en deelnemers te organiseren. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een internationale kennisconferentie, communiceren we via onze EFDN Networking App, onderhouden we een online kennisplatform en ontwikkelen we Europese projecten die aansluiten bij de lokale projecten van onze leden.

EFDN organiseert momenteel de volgende activiteiten:

 • Twee keer per jaar inspirerende netwerkbijeenkomsten
 • Fondsenwerving en sponsoring
 • Ontwikkeling, uitvoering en communicatie van EU-gefinancierde internationale jongeren- en stafuitwisselingsprojecten
 • Ontwikkeling, uitvoering en communicatie van verschillende pan-Europese programma’s
 • EFDN Networking App
 • Healthy Football League App
 • Organiseren van online webinars
 • Licencies voor M&E programma van Upshot
 • Ontwikkeling en onderhouden van een online leerplatform
 • Ontwikkeling van Europese Monitoring & Evaluatie richtlijnen voor maatschappelijke projecten van betaald voetbalclubs

Pan-Europese programma’s

Dankzij strategische partnerschappen met de EU, de UEFA Foundation, sponsors en andere overheidsinstanties kan EFDN organisaties in heel Europa steunen bij het financiëren van sociale projecten. Daarnaast stelt het EFDN haar leden in staat om samen te werken met collega’s uit andere Europese landen en om samen te innoveren op het gebied van voetbal gerelateerde maatschappelijke projecten. Zo zorgen wij ervoor dat de jongeren en volwassenen in een achterstandsituatie de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen in de wereld van vandaag.

De Pan-Europese projecten van EFDN zijn gericht op het ontwikkelen en delen van innovatieve activiteiten, projecten en methodieken op het gebied van sociale cohesie, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, stadiontoegankelijkheid, duurzaamheid en nog veel meer. Dit biedt de projectpartners de mogelijkheid hun lokale maatschappelijke projecten verder door te ontwikkelen en te verbeteren.

De projecten kunnen tussen zes en 24 maanden duren, afhankelijk van het thema van het programma en de sector.

EFDN uitwisselingsprogramma

EFDN organiseert het hele jaar door diverse jongeren- en stafuitwisselingen die het mogelijk maken dat deelnemers, vrijwilligers en medewerkers uit verschillende landen gedurende een korte periode elkaar ontmoeten, samen leven en samen werken aan gemeenschappelijke projecten. Deze door de EU gesubsidieerde uitwisselingsprojecten vinden plaats buiten de comfortzone van de deelnemers waardoor binnen een relatief korte periode bijzonder positieve resultaten worden behaald.

De jongeren- of stafuitwisselingen van EFDN zijn gericht op een specifiek thema dat door de deelnemende clubs vooraf wordt bepaald en bestaan uit workshops, praktijkoefeningen, debatten, rollenspellen, outdoor activiteiten en nog veel meer. De deelnemers krijgen de gelegenheid te leren, nieuwe ideeën uit te wisselen en te ontwikkelen om de innovatieve programma’s in de respectieve regio’s ten uitvoer te leggen. Ondertussen verbeteren de jongeren ook hun kennis en vaardigheden van de Engelse taal. Dit alles in samenwerking met gelijkgestemde jongeren en medewerkers van andere Europese voetbalclubs. De uitwisselingsprogramma’s worden georganiseerd met steun van nationale Erasmus+ agentschappen en de leerervaring van de deelnemers worden erkend door middel van een Europese Youth Pass kwalificatie en certificaat.

Conferenties

Duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid , kortom Community en Social Responsibility (CSR) wordt steeds belangrijker in het Europese clubvoetbal en het heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een strategisch instrument voor clubs om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Een goed maatschappelijk beleid kan een bijdrage leveren om het imago van de club te verbeteren, de betrokkenheid met de fans te vergroten en de sponsorpropositie te verbeteren.

Tijdens de EFDN Conferenties komen medewerkers uit de praktijk, projectleiders en beleidsmakers van betrokken clubs bij elkaar om te netwerken, te debatteren, nieuwe mogelijkheden te verkennen alsmede nieuwe initiatieven en bewezen projecten met elkaar te delen. Gedurende de conferenties worden verschillende projecten en onderwerpen gepresenteerd en besproken, waaronder het ontwikkelen en integreren van maatschappelijk beleid in de gemeenschap, duurzaamheid van de club en het stadion, stadion toegankelijkheid, fan initiatieven en natuurlijk vele maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, gezondheid, integratie, sociale cohesie, sociale inclusie, werkgelegenheid etc.

De EFDN conferenties bestaan uit break-out sessies, praktische workshops, monitoring en evaluatie van initiatieven, presentaties en interviews die medewerkers en experts van een aantal van de meest vooraanstaande voetbalclubs en -organisaties in Europa bij elkaar brengt en in staat stelt (face to face) hun kennis op het gebied van sociale verantwoordelijkheid met elkaar te delen.

Onze impact

Het European Football for development Network kan een krachtige en positief veranderende impact hebben op het leven van jonge mensen en de gemeenschappen waarin zij leven. Sinds 2014 heeft het EFDN meer dan 6 miljoen euro beschikbaar gesteld en verdeeld onder haar leden om deel te nemen aan innovatieve programma’s die direct ten goede komen aan de gemeenschap.

Bij EFDN zijn we gespecialiseerd in het ondersteunen van voetbalclubs, competities en nationale voetbalbonden om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid programma’s in hun lokale gemeenschapsgroepen te verbeteren om de volgende sociale resultaten te bereiken:

 • Gezondheid en welzijn
 • Cohesie binnen de gemeenschap
 • Levensvaardigheden
 • Duurzaamheid
 • Werkgelegenheid
 • Sociale integratie

FEITEN & CIJFERS

 • Meer dan 100 leden in 31 landen
 • Meer dan 6 miljoen ingezameld voor sociale programma’s; 85% direct gebruikt voor lokale uitvoering in achtergestelde gemeenschappen
 • 10.000+ unieke deelnemers aan onze pan-Europese programma’s
 • 6.000+ programma sessies verzorgd
 • 450.000+ contacturen met begunstigden
 • 350+ mensen hebben deelgenomen aan onze EFDN jongeren- en personeelsuitwisselingen
 • 64 (sport)organisaties hebben met ons samengewerkt in pan-Europese programma’s
 • 1.000+ deelnemers aan EFDN-conferenties
 • 41+ miljoen mensen online bereikt tijdens de laatste #Morethanfootball Action Weeks
 • EFDN-leden bereiken elk jaar meer dan 1 miljoen begunstigden

Onze belangrijkste focus ligt op het bijdragen aan de verwezenlijking van verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s):

Waarom lid worden?

Leden van EFDN profiteren maximaal van de extra mogelijkheden voor hun lokale projecten én vergroten de zichtbaarheid van hun lokale activiteiten op Europees en mondiaal niveau. De diverse netwerkmogelijkheden, strategische partnerschappen, het delen van kennis en uitwisseling van best practice projecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de impact van lokale projecten van de club verder te vergroten. Daarnaast biedt het EFDN uitwisselingsprogramma kansen om een extra Europese dimensie aan de lokale activiteiten toe te voegen en dragen de stafuitwisselingen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers van de club.

Het EFDN is er voor alle betaald voetbalclubs in Europa die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vergroten. Het netwerk bestaat uit clubs die nog aan de start staan van het ontwikkelen van hun maatschappelijk beleid en clubs die reeds jarenlange ervaring hebben met het uitvoeren van maatschappelijke projecten en activiteiten. De club moet bereid en in staat zijn om haar kennis en ervaring te delen en uit te wisselen met andere clubs op Europees niveau.

Word nu lid!

Het EFDN accepteert gedurende het hele seizoen nieuwe aanvragen om lid te worden van het netwerk. Als u meer informatie wenst of geïnteresseerd bent om lid te worden van het netwerk, neem dan contact op via info@efdn.org of bel ons op +31 76 369 05 61.

 
Members